Kuidas töötaja kujundab firma mainet?

Reklaam on turunduse oluline, kuid sugugi mitte põhiline osa. Kootsingus vaatleme kliendisuhteid, müüki ja kasumlikkust eelkõige juhtide ja omanike seisukohalt ning meie kogemused näitavad, et reklaamieelarvest sõltumatult ja firma maine kujunduse seisukohalt ka kordades suurema mõjuga on ettevõtte töötajate käitumine. Tegelikult piisab mõnikord lausa ühest-kahest konfliktsest töötajast, et rikkuda kõik turundus- ja kommunikatsiooniosakonna jõupingutused.Loe edasi

Veebiarendus ja tehniline SEO

Turundus ja veebiarendus on sellised mõisted, mida ei saa kokku võtta ühe lausega. Kui saaks, tuleks vist siinkohal tsiteerida Jaroslav Hašeki “Švejki”, eriti seda lehekülge, mille ääres on märkus “tõlkimatu rõve sõim serbo-horvaadi keeles”. Rahulolematud on nii ettevõtete juhid kui ostu- ja müügiosakond, pisaraid poetavad turundusinimesed, ning kindlasti lisandub mahlakaid roppusi ka veebiarendajate ja haldurite poolelt.Loe edasi

Kuidas valida digiturundajat?

Digiturundaja või veebiarendaja valimine on keeruline, kardetavasti nõuab see ka mingeid eelteadmisi, aega ja pühendumist. Kuna turundus ja veebiarendus ongi väga huvitavad valdkonnad ja Kootsing KINDLASTI ei soovi ühtki agentuuri või koostööpartnerit välja vihastada, läheneme teemale delikaatselt ja pieteeditundega.Loe edasi

Miks just Kootsing?

Igaüks meist on kindlasti kogenud, kuidas siht on silme eest kadunud ja olukord näib väljapääsmatuna. On see siis motivatsioonipuudus, ummiktee või arengu ajutine peatumine, polegi tähtis, oluline on mõttepausi kasutada parema tuleviku kindlustamiseks!Loe edasi

Analüüs ja influencer-turundus

Miks on tähtis kampaania tulemusi analüüsida?

Väga oluline osa veebiturundusest on analüüs. Tegelikult on kampaaniate korraldamine aegunud kodulehe ja ilma korralikult seadistatud analüütikata nagu raha ahju kühveldamine. Paraku arvatakse endiselt paljudes ettevõtetes, et otse kõrgkoolist tulnud ja kogemuseta noore võib pärast 200eurost seminari tanki lükata. Klikiostud, ülemäärane influenceritele lootmine ja buustimised sünnivad paraku just nii – puuduvast kogemusest või olematust analüüsist.Loe edasi

Mis on turundusaudit ja milleks seda vaja on?

Kootsingu konsultantidel on aastakümnete pikkune kogemus nii turundaja, koolitaja, veebiarendaja kui juhina. Meie hariduse nurgakivideks on marketingi, filoloogia, finantsjuhtimise, (värvi- ja reklaami-)psühholoogia, sotsiaalantropoloogia, pedagoogika, juura, infotöötluse, ostuteaduse, äriuuringute meetodite ning andmeanalüüsi teooriad ja paradigmad.

Tähtsaimaks peame siiski inimeste kuulamise oskust, võimet eraldada olulist ebaolulisest, ning tahtmist teadmisi töös igapäevaselt kasutada.Loe edasi

Strateegiline turundus

„Tarbija pole idioot, ta on sinu naine.“ Thomas Ogilvy

Turundus mõjutab kõiki organisatsiooni tegevusi ning põhiliselt vaadeldakse turundust kahest vaatenurgast: filosoofiana ja juhtimise osana. Üldtunnustatud teoreetilist tuuma ega definitsiooni ei ole, kuid tegevuste ja strateegiana on turundus ja reklaam seotud paljude teiste eraldiseisvate teooriatega.

Loe edasi

Äriturvariskide monitooring

Iga ettevõtja teab, et majandusalane tegevus peidab endas mitmeid ohte. Äriideest toimiva ettevõtteni jõudmiseks on vaja leida algkapital, ruumid, seadmed, töötajad; tuleb läbi viia teenuse/kauba populaarsust ja vajalikkust hindavad uuringud; tegeleda tootearendusega, koostada turundusplaan jpm. Selle pingelise tegevuse käigus võib kergesti ununeda peamine – kui iga töötaja on mutrike (hammasratas), siis on nende töötajate valik, arendamine ja kontroll esmatähtis, et kogu masinavärk saaks toimida hästi ja õigesti.Loe edasi

Kootsing – konsultatsioonid

Kõigepealt oli sõnavõistlus. Treenimisele, valmendamisele, õpetamisele, mentorlusele ja juhendamisele (ning teistele sõnadele) lisaks polnud tegelikult uut sõna vaja. Aga kootsingu sõna muidugi “tehti” ikka, kellegi käest küsimata, leksikograafe, lingviste või luuletajaid žüriisse kaasamata. Tehti tegemise pärast. Siin on selle kohta Õhtulehe artikkel.

KUI selline võistlus siiski korraldada, tuleb enne avalikkuse teavitamist KINDLASTI broneerida vajalikud domeenid, registreerida Facebooki-konto ja meiliaadressid. Need olulised käigud unustati millegipärast ära ja tundliku keelekõrvaga solvunud inimesed otsustasid sõnaloome tulemuse kaaperdada.

Loe edasi