Sisekontroll

“Kui te otsite inimest, keda palgata, otsite te ennekõike kolme väärtust: ausust, intelligentsust ja energilisust. Ja kui töötaja pole aus, siis intelligentsuse ja energilisusega võib ta firma hävitada!”
Warren Buffet

“Pettus on äririsk kõige laiemas tähenduses ja see võib teoks saada organisatsiooni kõige kõrgemal tasandil, kõige madalamal astmel ja kõikjal nende kahe vahel. Selleks on vaja ainult juhustkasu ja arvestatavat võimalust karistusest pääseda. Võtke ära üks selle kolmnurga külg ja te olete asunud riski kõrvaldama.”
Neil Cowan (Euroopa Siseaudiitorite Liit)

Kui sisekontrollimehhanisme ei kaasajastata piisavalt tihti või need puuduvad täiesti, töötajaid arendatakse juhuslikult või juhtide tegevusetus soosib pettusi, tuleb kontroll organisatsiooni tegevuse üle tagasi saada. Aga kuidas?
Loe meie blogi ja vaatleme koos mõnda äriturvariskide monitooringu case study´t.