Kuidas töötaja kujundab firma mainet?

Reklaam on turunduse oluline, kuid sugugi mitte põhiline osa. Kootsingus vaatleme kliendisuhteid, müüki ja kasumlikkust eelkõige juhtide ja omanike seisukohalt ning meie kogemused näitavad, et reklaamieelarvest sõltumatult ja firma maine kujunduse seisukohalt ka kordades suurema mõjuga on ettevõtte töötajate käitumine. Tegelikult piisab mõnikord lausa ühest-kahest konfliktsest töötajast, et rikkuda kõik turundus- ja kommunikatsiooniosakonna jõupingutused.Loe edasi

Miks just Kootsing?

Igaüks meist on kindlasti kogenud, kuidas siht on silme eest kadunud ja olukord näib väljapääsmatuna. On see siis motivatsioonipuudus, ummiktee või arengu ajutine peatumine, polegi tähtis, oluline on mõttepausi kasutada parema tuleviku kindlustamiseks!Loe edasi

Mis on turundusaudit ja milleks seda vaja on?

Kootsingu konsultantidel on aastakümnete pikkune kogemus nii turundaja, koolitaja, veebiarendaja kui juhina. Meie hariduse nurgakivideks on marketingi, filoloogia, finantsjuhtimise, (värvi- ja reklaami-)psühholoogia, sotsiaalantropoloogia, pedagoogika, juura, infotöötluse, ostuteaduse, äriuuringute meetodite ning andmeanalüüsi teooriad ja paradigmad.

Tähtsaimaks peame siiski inimeste kuulamise oskust, võimet eraldada olulist ebaolulisest, ning tahtmist teadmisi töös igapäevaselt kasutada.Loe edasi